Akustik mekanlarda yankılanma, eko ve ses kalitesini düzenlemek için uygulama ve çalışma hizmetlerimiz mevcuttur. Stüdyo ses yalıtımı akustik mekanlarda ve odalarda yapılacak olan çalışmalardır. Bu tarz akustik mekanlarda ses yalıtımı uygulamaları yaptırmanız önemlidir. Çünkü dışarıdan içeriye girecek sesler burada yapılacak çalışmaları etkileyebilir. Ortamdaki seslerin yankılanmaması için akustik süngerler kullanılabilir.

akustikmekan

Akustik mekan tasarımı, seslerin hacim içerisinde hacmin işlevine uygun ve doğru olarak algılanmasına olanak sağlayacak akustik kalite ve konforu yaratmak için gerekli mimari biçimleniş, malzeme ve uygulama detaylarının belirlenmesiyle iyi akustik özellikleri olan mekânların oluşturulması sürecidir. Disco, otel odaları, tiyatro, cafe veya ses kayıt stüdyosu gibi farklı işleve sahip hacimler farklı akustik özellikler göstermelidir ve akustik tasarım süreçleri bu farklılıklara bağlı olarak ele alınmalıdır.

akustikmekantasarimi

Akustik mekan tasarımları sağlayan gerekliliklerin var olan bir mekana kazandırılması ya da yapıların mimari proje aşamasında bu özellikler göz önüne alınarak tasarlanması yani akustik tasarım konusu mimarlık bütünü içinde ayrı bir uzmanlık alanını olan hacim akustiği kapsamında ele alınmaktadır. İçinde işitsel iletişim gereksinimi duyulan her mekânda akustik tasarım uygulanabilir.

akustikmekanornegiakustikmekanlar